FAKTA OM DEMENS

En ny folksjukdom - I takt med att vi lever allt längre ökar även antalet personer som insjuknar i en demenssjukdom. Detta är en verklighet vi behöver förhålla oss till. Seniorglädje vill bidra till att bryta stigmat kring sjukdomen och vara en del av lösningen att hitta nya sätt att stötta både de som insjuknar och även deras anhöriga.

omsorg

 

Demens i siffror

Idag lider ungefär 130 000 -150 000 människor i Sverige av en demenssjukdom. Om man räknar med anhöriga och närstående berörs närmare 1 miljon människor. Varje år insjuknar cirka 25 000 personer i en demenssjukdom och enligt Socialstyrelsen kommer 180.000-190.000 personer år 2030 ha insjuknat i en demenssjukdom. Ytterligare tjugo år senare kommer 250 000 personer har drabbats.

Ökad livskvalitet genom aktivitet och stimulans

Aktivitet och stimulans kan påverka minnes- och tankeförmågor positivt. Även nedstämdhet hos den sjuke kan minska med hjälp av social stimulans. En person med demenssjukdom har precis samma behov som en frisk person att få fysisk aktivitet, få dagsljus och komma ut i friska luften. Skillnaden mellan en person med demenssjukdom och en frisk person är snarare möjligheten att tillgodose dessa behov. Självklart ska aktiviteterna anpassas efter den sjuke personen så ett bra förhållningssätt och kunskap om sjukdomen är viktigt för den som ska assistera personen i behov av stöd.